Stroppy Mare

A comforting blend for your hormonal mare 

Een aangename mix voor uw merrie onder invloed van hormonen. 

Un mélange réconfortant pour votre jument confrontée à des problèmes hormonaux 

Eine beruhigende Mischung für Ihre hormonbelastete Stute 

Una mezcla reconfortante para equilibrar las hormonas de las yeguas. 

Stroppy Mare

A comforting blend for your hormonal mare 

Een aangename mix voor uw merrie onder invloed van hormonen. 

Un mélange réconfortant pour votre jument confrontée à des problèmes hormonaux 

Eine beruhigende Mischung für Ihre hormonbelastete Stute 

Una mezcla reconfortante para equilibrar las hormonas de las yeguas. 

Information

 • Chamomile and vervain – renowned for their calming properties.
 • St John’s wort and chaste tree berries – to support normal hormonal function.
 • Raspberry leaves and peony petals – nutritional support of the reproductive system.

Feeding Guidelines

Ponies and smaller horses = 1½ scoops.*
Larger horses = 2 scoops *
1 scoop (100ml) = 15g.*

*Please use scoop provided.

Do not exceed the recommended feeding guide without consulting Dodson & Horrell or your veterinarian. Do not feed to mares in foal.

Informatie

 • Kamille en ijzerhard - vermaard vanwege hun kalmerende eigenschappen.
 • Sint-Janskruid en kuisheidsboombessen – ter ondersteuning van een normale hormoonfunctie.
 • Frambozenbladeren en pioenbloemblaadjes – ter ondersteuning van het voortplantingssysteem.

Information

 • Camomille et verveine - réputées pour leurs propriétés calmantes.
 • Millepertuis et gattilier - pour soutenir la fonction hormonale normale.
 • Feuilles de framboisier et pétales de pivoine - soutien nutritionnel du système reproductif.

Information

 • Kamille und Eisenkraut - bekannt für ihre beruhigenden Eigenschaften.
 • Johanniskraut und Mönchspfeffer – zur Unterstützung der normalen Hormonfunktion.
 • Himbeerblätter und Pfingstrosenblütenblätter – Ernährungsphysiologische Unterstützung des Reproduktionssystems.

Información

 • Camomila y verbena: hierbas conocidas por sus propiedades calmantes.
 • Hipérico y bayas de agnocasto: hierbas añadidas para garantizar un correcto estado de la función hormonal.
 • Hojas de frambuesa y pétalos de peonía: complemento nutricional para el sistema reproductor.

Voedingsrichtlijnen

Pony's en kleinere paarden: 1½ schep.*

Grotere paarden: 2 scheppen.

1 schep (100 ml) = 15 gram.*

*Gebruik de meegeleverde schep. Overschrijd niet de in de voederrichtlijnen aanbevolen hoeveelheden zonder Dodson & Horrell of de veearts te raadplegen.   Niet voeren aan drachtige merries.

Directives d'alimentation

Poneys et petits chevaux = 1½ dosette.*

Grands chevaux = 2 dosettes *

1 dosette (100 ml) = 15 g.*

*Veuillez utiliser la dosette fournie. Ne pas dépasser les consignes d'administration recommandées sans consulter Dodson & Horrell ou votre vétérinaire.   Ne pas administrer aux juments pleines.

Fütterungsrichtlinien

Ponys und kleinere Pferde = 1½ Messlöffel.*

Größere Pferde = 2 Messlöffel pro Tag

1 Messlöffel (100 ml) = 15 g*.

*Bitte mitgelieferten Messlöffel verwenden. Die empfohlene Futtermenge nicht ohne Rücksprache mit Dodson & Horrell oder Ihrem Tierarzt überschreiten.   Nicht an tragende Stuten verfüttern.

Pautas de alimentación

Ponis y caballos de pequeño tamaño: 1,5 cazos.*

Caballos de gran tamaño: 2 cazos *

1 cazo (100ml) = 15g.*

*Utilizar el cazo proporcionado. No superar la guía de alimentación recomendada sin consultar con Dodson & Horrell o con su veterinario.   No administrar a yeguas en gestación.

 • Nutritional Analysis
 • Composition
 • Testimonials
 • Crude Protein = 12.0%

  Crude Oils & Fats = 4.0%

  Crude Fibre = 24.0%

  Crude Ash = 7.0%

  Sodium = 0.2%

  St John's Wort, Chamomile, Vervain, Chaste Tree Berries, Raspberry Leaves, Peony Petals

  Download acrobat reader