Ground Chaste Tree Berries

Herbal support of your horse's hormonal system

Kruidenondersteuning voor de hormoonhuishouding van uw paard.

Formule à base de plantes pour soutenir le système hormonal de votre cheval

Kräuterbasierte Unterstützung des Hormonsystems Ihres Pferdes.

Complemento herbal que potencia el sistema hormonal del caballo.

Ground Chaste Tree Berries

Herbal support of your horse's hormonal system

Kruidenondersteuning voor de hormoonhuishouding van uw paard.

Formule à base de plantes pour soutenir le système hormonal de votre cheval

Kräuterbasierte Unterstützung des Hormonsystems Ihres Pferdes.

Complemento herbal que potencia el sistema hormonal del caballo.

Information

Chaste tree berries support normal hormonal function, particularly in older horses and mares

Feeding Guidelines

Ponies and smaller horses - 0.75 scoops per day
Larger horses - 1 scoops per day
1 scoop (50ml) = 28g 

Do not exceed the recommended feeding guide without consulting Dodson & Horrell or your veterinarian. Do not feed to mares in foal. Store in a cool dry place.

Informatie

Kuisheidsboombessen ondersteunen normale hormoonfunctie, vooral bij oudere paarden

Information

Le gattilier supporte la fonction hormonale normale, particulièrement chez les chevaux et juments plus âgés

Information

Mönchspfefferbeeren unterstützen die normale Hormonfunktion, besonders bei älteren Pferden und Stuten.

Información

Las bayas de agnocasto favorecen la función hormonal, especialmente en caballos y yeguas de edad avanzada.

Voedingsrichtlijnen

Pony’s en kleinere paarden - 0,75 schep per dag Grotere paarden - 1 schep per dag 1 schep (50ml) = 28 gram Overschrijd niet de in de voederrichtlijnen aanbevolen hoeveelheden zonder Dodson & Horrell of de veearts te raadplegen. Niet voeren aan drachtige merries. Koel en droog bewaren.

Directives d'alimentation

Poneys et petits chevaux - 0,75 dosette par jour Grands chevaux - 1 dosette par jour 1 dosette (50 ml) = 28 g Ne pas dépasser les consignes d'administration recommandées sans consulter Dodson & Horrell ou votre vétérinaire. Ne pas administrer aux juments pleines. Conserver dans un lieu frais et sec.

Fütterungsrichtlinien

Ponys und kleinere Pferde - 0,75 Messlöffel täglich

Größere Pferde - 1 Messlöffel täglich

1 Messlöffel (50 ml) = 28 g

Die empfohlene Futtermenge nicht ohne Rücksprache mit Dodson & Horrell oder Ihrem Tierarzt überschreiten. Nicht an tragende Stuten verfüttern. Kühl und trocken lagern.

Pautas de alimentación

Ponis y caballos de menor tamaño: 0,75 cazos al día

Caballos de gran tamaño: 1 cazo al día

1 cazo (50ml) = 28g

No superar la guía de alimentación recomendada sin consultar con Dodson & Horrell o con su veterinario. No administrar a yeguas en gestación. Almacenar en un lugar fresco y seco.

  • Nutritional Analysis
  • Composition
  • Testimonials
  • Crude Fibre = 48.0%

    Chaste Tree Berries

    Download acrobat reader