Echinacea

A natural helping-hand for your horse

Een natuurlijk hulpmiddel voor uw paard

Un coup de pouce naturel pour votre cheval

Natürliche Unterstützung für Ihr Pferd

Un refuerzo de origen natural para su caballo.

Echinacea

A natural helping-hand for your horse

Een natuurlijk hulpmiddel voor uw paard

Un coup de pouce naturel pour votre cheval

Natürliche Unterstützung für Ihr Pferd

Un refuerzo de origen natural para su caballo.

Information

Pure Echinacea purpurea for nutritional support of the immune system

Feeding Guidelines

Ponies and smaller horses = 4 scoops

Larger horses = 6 scoops 1 scoop (15ml) = 3g Do not exceed the recommended feeding guide without consulting Dodson & Horrell or your veterinarian. Do not feed to mares in foal.

Informatie

Pure rode zonnehoed (Echinacea purpurea) ter ondersteuning van het immuunsysteem.

Information

Échinacée purpurea pure pour le soutien nutritionnel du système immunitaire

Information

Reines Echinacea purpurea zur nutritiven Unterstützung des Immunsystems

Información

Complemento nutricional de equinácea purpúrea pura para reforzar el sistema inmunitario.

Voedingsrichtlijnen

Pony’s en kleinere paarden - 4 scheppen

Grotere paarden - 6 scheppen 1 schep (15 ml) = 3 gram Overschrijd niet de in de voederrichtlijnen aanbevolen hoeveelheden zonder Dodson & Horrell of de veearts te raadplegen. Niet voeren aan drachtige merries.

Directives d'alimentation

Poneys et petits chevaux = 4 dosettes par jour

Grands chevaux = 6 dosettes par jour 1 dosette (15 ml) = 3 g Ne pas dépasser les consignes d'administration recommandées sans consulter Dodson & Horrell ou votre vétérinaire. Ne pas administrer aux juments pleines.

Fütterungsrichtlinien

Ponys und kleinere Pferde - 4 Messlöffel täglich

Größere Pferde - 6 Messlöffel täglich

1 Messlöffel (15 ml) = 3 g

Die empfohlene Futtermenge nicht ohne Rücksprache mit Dodson & Horrell oder Ihrem Tierarzt überschreiten. Nicht an tragende Stuten verfüttern.

Pautas de alimentación

Ponis y caballos de menor tamaño: 4 cazos

Caballos de gran tamaño: 6 cazos

1 cazo (15ml) = 3g

No superar la guía de alimentación recomendada sin consultar con Dodson & Horrell o con su veterinario. No administrar a yeguas en gestación.

  • Nutritional Analysis
  • Composition
  • Testimonials
  • Crude Protein = 13.0%

    Crude Fibre = 27.0%

    Echinacea Purpurea

    Download acrobat reader