Raspberry Leaves

Nutritional support for broodmares in late pregnancy

Voedingsondersteuning voor fokmerries laat in de dracht.

Support nutritionnel pour les juments pleines en fin de gestation

Nutritive Unterstützung für Zuchtstuten in der späten Trächtigkeit.

Complemento nutricional para yeguas de cría en las fases tardías de la gestación.

Raspberry Leaves

Nutritional support for broodmares in late pregnancy

Voedingsondersteuning voor fokmerries laat in de dracht.

Support nutritionnel pour les juments pleines en fin de gestation

Nutritive Unterstützung für Zuchtstuten in der späten Trächtigkeit.

Complemento nutricional para yeguas de cría en las fases tardías de la gestación.

Information

Raspberry leaves may help to promote health and normal function of your mare’s reproductive system, particularly during late pregnancy and before foaling.

Do not feed before the last 4-6 weeks of pregnancy.

Feeding Guidelines

Ponies and smaller horses = 2 scoops per day.

Larger horses = 3 scoops per day

1 scoop (100ml) = 16g.

Do not exceed the recommended feeding guide without consulting Dodson & Horrell or your veterinarian.    Do not feed to mares in foal before the final 4‐6 weeks of pregnancy.

Informatie

Frambozenbladeren bevorderen de gezondheid en een normaal functioneren van het voortplantingssysteem van uw merrie, met name laat in de dracht en voor het veulenen.

Niet voederen vóór de laatste 4 - 6 weken van de dracht.

Information

Les feuilles de framboisier peuvent aider à promouvoir la fonction saine et normale du système reproductif de votre jument, particulièrement en fin de gestation et avant le poulinage.

Ne pas administrer avant les 4-6 dernières semaines de gestation.

Information

Himbeerblätter unterstützen die Gesundheit und normale Funktion der Reproduktionsorgane der Zuchtstute in der Hochträchtigkeit und vor dem Abfohlen.

Nicht vor den letzten 4 - 6 Trächtigkeitswochen füttern.

Información

Las hojas de frambuesa pueden contribuir a favorecer el correcto funcionamiento del sistema reproductivo de la yegua, especialmente durante las fases tardías de la gestación y los periodos previos al parto.

No se recomienda su administración antes de las 4-6 primeras semanas de gestación.

Voedingsrichtlijnen

Pony's en kleinere paarden= 2 scheppen per dag.

Grotere paarden= 3 scheppen per dag

1 schep (100 ml) = 16 gram

Overschrijd niet de in de voederrichtlijnen aanbevolen hoeveelheden zonder Dodson & Horrell of de veearts te raadplegen.    Niet voederen aan drachtige merries vóór de laatste 4 - 6 weken van de dracht.

Directives d'alimentation

Poneys et petits chevaux = 2 dosettes par jour.

Grands chevaux = 3 dosettes par jour

1 dosette (100 ml) = 16 g.

Ne pas dépasser les consignes d'administration recommandées sans consulter Dodson & Horrell ou votre vétérinaire.    Ne pas administrer aux juments pleines avant les 4-6 dernières semaines de gestation.

Fütterungsrichtlinien

Ponys und kleinere Pferde = 2 Messlöffel pro Tag.

Größere Pferde = 3 Messlöffel pro Tag

1 Messlöffel (100 ml) = 16 g.

Die empfohlene Futtermenge nicht ohne Rücksprache mit Dodson & Horrell oder Ihrem Tierarzt überschreiten.    Nicht an tragende Stuten vor den letzten 4 - 6 Trächtigkeitswochen füttern.

Pautas de alimentación

Ponis y caballos de pequeño tamaño: 2 cazos al día.

Caballos de gran tamaño: 3 cazos al día

1 cazo (100 ml) = 16g.

No superar la guía de alimentación recomendada sin consultar con Dodson & Horrell o con su veterinario.    No se recomienda su administración a yeguas antes de las 4-6 primeras semanas de gestación.

 • Nutritional Analysis
 • Composition
 • Crude Protein = 14.0%

  Crude Fibre = 19.0%

  Protéines brutes = 14,0 %

  Fibres brutes = 19,0 %

  Rohprotein = 14,0 %

  Rohfaser = 19,0 %

  Proteína en bruto = 14,0%

  Fibras en bruto = 19,0%

  Raspberry Leaves

  Frambozenbladeren

  Feuilles de framboisier

  Himbeerblätter

  Hojas de frambuesa

  Download acrobat reader